MALİ GENEL KURUL ÇAĞRISI
Vakfımızın 2021 yılı (Mali) Olağan Mütevelli Heyet toplantısı, aşağıda belirtilen gündemle gerçekleşecek. Genel kurulumuz, 31.03.2022 Perşembe günü saat: 11.00’de İzmir-Konak-Alsancak Umurbey Mahallesi adresindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihi Havagazı Fabrikası toplantı yerinde yapılacak.

İlk toplantıda, tüzükte belirtilen çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 10.05.2022 Salı günü, aynı yer ve saatte yapılacak, bu toplantıda çoğunluk aranmayacaktır.

TOPLANTI GÜNDEMİ:
1- Açılış.
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması.
3- Toplantı Divan Başkanlığının seçilerek oluşturulması.
4- Toplantı Divan Başkanlığına, düzenlenecek tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
5- 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
6- 2021 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Cetvellerinin Okunması ve görüşülmesi,
7- 2021 yılı Denetim Kurulu Raporu’nun okunması.
8- Yönetim Kurulu’nun aklanmasının oya sunulması,
9- Denetim Kurulu’nun aklanmasının oya sunulması,
10- 2022 yılı Çalışma Programı ve Tahmini Bütçenin görüşülerek karara bağlanması,
11- Dilek ve temenniler.
12- Kapanış

ÖNEMLİ NOT:
Mütevelli Heyet asil üyeleri, resmi görevliler, akredite edilecek basın görevlileri ve tesbit edilecek şehir protokolü dışında izleyici ve konuk kabul edilemeyecektir. Basın akreditasyonu TSYD tarafından yapılacaktır.
Yargıtay 18.Hukuk Dairesi'nin uygulamaları gereğince vakıflarda, vekaleten katılım ve oy kullanılması mümkün olmadığından, toplantı yerine sadece vakıf asıl üyeleri ve asıl üye durumundaki kurumların tayin edilmiş yasal temsilcileri alınacak, sadece bu katılımcılar oy kullanabileceklerdir.
Mütevelli heyet üyesi olan kurumlarımızı temsilen toplantıya katılacak üyelerimizden, temsil ettiği kurumun ilzam yetkisine sahip yetkililerinin imzasını taşıyan ve toplantı divan başkanlığına hitaben yazılmış yeni tarihli bir yazı ile kimliklerini ve temsil yetkilerini belgelemeleri istenecektir.
Salon oturma düzeni, gerekli sosyal mesafeyi ve güvenli sağlık koşullarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.
Tarih: 15 Mart 2022, Salı
Top