9 EYLÜL ÜNV. İLE İŞBİRLİĞİ
9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ile İZVAK arasında, İzmir kulüplerine ve sporuna bilimsel destek verilmesini amaçlayan 5 yıllık “Spor Kenti İzmir” protokolü imzalandı.

DEÜ Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilen törene, DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik ile İZVAK Başkanı Ali Erten , İZVAK yöneticileri ve öğretim üyeleri katıldı. İmza töreninde konuşan DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, yapılan protokolün önemine değinerek, “İzmir’de teknolojiyi ve bilimi sporun içerisine dahil ederek örnek bir model oluşturmak ve bu konudaki çalışmaları sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Kulüplerimizle tam bir entegrasyon halinde olacağız ve onların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapacağız. Üniversitemizin bütün olanaklarını kulüplerimiz için seferber edeceğiz. Bugün gerçekten güzel bir noktaya geldik. İZVAK ile yaptığımız bu işbirliğini çok önemsiyoruz. ” dedi.

KULÜPLERİMİZ , ŞEHRİN TARİHİNİ TEMSİL EDİYOR

İZVAK Başkanı Ali Erten ise protokolde 5 yıllık bir program öngördüklerini ve yazılı her şeyi hayata geçirmek için yola çıktıklarını vurguladı. Yapılan işbirliğini çok önemsediklerini belirten  Erten, İzmir kulüplerinin bu çalışmalardan büyük yarar göreceğinin altını çizdi. İzmir’deki spor kulüplerinin, ortalama yüz yıllık şanlı geçmişleri ile kentin tarihini temsil ettiklerini ifade eden Erten, “Spor Kulüplerimiz, ortalama yüz yıllık şanlı geçmişleri ile şehrimizin tarihini temsil ediyorlar. Onları yaşatmak ve geliştirmek sorumluluğumuz var. Bu amaca hizmet etmek için, Dokuz Eylül Üniversitemiz ile önemli bir işbirliğinin temellerini atıyoruz. Gelişen İzmir sporuna, kulüplerimize ve sporcularımıza bilimsel destek sağlanması için Üniversitemizin olanaklarından faydalanacağız. Üniversitemize ve Sayın rektörümüze bu fırsatı yarattıkları için teşekkür ediyoruz. Çalışmamızın hayırlı olmasını, şehrimize, kulüplerimize ve tüm sporcularımıza fayda getirmesini diliyoruz” dedi.

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNDE NELER VAR ?

DEÜ ile yapılan işbirliğinin amaçlarını şu şekilde sıralandı: “Sporun ve sporcularının, bilimsel ve akademik açıdan desteklenmesi, sporun fiziksel ve bilimsel altyapısının güçlendirilmesi, üniversite ve kulüpler arasında entegrasyonun sağlanmasını amaçlıyoruz. Kulüplerin ihtiyaç duydukları formasyonda teknik adam, spor hukukçusu ve spor yöneticisi yetiştirilmesi, altyapılarda çalışan yetiştirici teknik adamlara gerekli pedagojik, teknik ve bilimsel formasyonun verilmesi konularında kulüplerle işbirliği yapılması planlamaktayız. Bu konularda eğitim ve sertifikasyon programları geliştirilmesi, sporcu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, sporun ve spor kulüplerinin kent ekonomisine ve tanınırlığına katkısı konusunda organizasyonlar ve farkındalık yaratıcı çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Sporcu performanslarının bilimsel kriterler göre ölçümünü yapmak istiyoruz. Bunun için gerekli fiziki alanların oluşturulması, bina, tesis, teknik araç-gerecin temini, yetenekli sporcuların küçük yaşlardan tespit edilmesi için geniş kitle taramalarına bilimsel destek verilmesi ve bu konularda kulüplerle işbirliği yapılması konusunda çalışmalar yapacağız. Bütün bu çalışmaların gerçekleşmesi aşamaları, üniversitenin ilgili akademik birimleri ile işbirliği ve ortak çalışma programları geliştirilmesi, bu şekilde kulüplerimize, sporcularımıza, halk sağlığına, ülkemize, toplumumuza, gelişen İzmir ve ülke sporuna bilimsel ve akademik destek ve katkı sağlanması.”.

SPORA BİLİMSEL YAKLAŞIM

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr.Gürbüz Büyükyazı da protokol ile ilgili yaptığı konuşmada, İZVAK ile DEÜ arasında çok güzel bir birlikteliği başlattıklarını belirterek, “Bu konuda bize her zaman destekleri olan rektörümüze ve vakıf başkanımıza teşekkür ediyoruz. Projenin adı “Spor Kenti İzmir”. Dolayısıyla amacımız, en temel olarak sporun bilimsel temellere göre yapılmasını sağlamak, DEÜ ve vakıf arasındaki işbirliğini artırmak” dedi.
Tarih: 12 Ocak 2018, Cuma
Top