İZMİR SPOR KULÜPLERİ ORTAK BİLDİRGESİ İMZALANDI
İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı İZVAK çatısı altında 6 İzmir kulübünün katılımıyla ortak bir bildiri imzalandı. Düzenlenen imza törenine İZVAK Başkanı Ali Erten, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, , İzmirspor Başkanı Mustafa Gürkan katıldı. 
İzmir'in spor kulüpleri olarak güç birliği ve iş birliği yapma kararı aldıklarını bildiren İZVAK Başkanı Ali Erten, en yakın zamanda merkezi ve yerel yönetimle birlikte bir "spor şurası" toplanması gerektiğini ve şehrin tüm dinamiklerinin katılımıyla "spor anayasası" oluşturulmasını istedi. Belediyelerin kulüplere destek olması gerektiğinin altını çizen Erten, “Statlarımız, sportif ve ekonomik başarımızın anahtarlarıdır. Bütün dünya örneklerinde olduğu gibi statların şehir içinde, şehre ve kulüplerimize değer katacak yapılar olarak değerlendirilmesini, bu konuda geçmiş dönemlerde yaşanan gecikmelere ve dolayısıyla büyük ekonomik kayıplara yol açan fikir ayrılıklarının artık gündemden kalkmasını, söylem ve hedef birliği oluşturulmasını istiyoruz." dedi.
 
“İZMİR HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL”
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, İzmir’in sporda hak ettiği yerde olmadığını söyledi. Sepil, “Spora uygun olan şehrimiz bugün hala yeterli başarıya sahip değil. Şehir olarak sporda bugün olduğundan daha aktif olmak istiyoruz. Yeni gelecek olan belediye başkan adaylarının parti fark etmeksizin kulüplere destek olması gerekiyor. Biz tüm İzmir kulüpleri olarak birlikteyiz” dedi.
İmzalanan bu bildiriyle birlikte İzmir kulüplerinin sesinin daha gür çıkacağının altını çizen Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, “İzmir’e tesis yetersizliğinden olayı uluslararası spor organizasyonları alamıyoruz. Bu tarz organizasyonlar alamadığımız için şehrin spor ekonomisi de gelişmiyor. Birleşmenin en büyük nedenlerinden biri sesimizi daha gür duyurmak” ifadelerini kullandı.
İzmir’in spor alanında geride kaldığını belirten Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, “Ülkemizin incisi İzmir ne yazık ki spor alanında geride kalıyor. Tesis eksikliklerimiz var. Diğer illerin takımlarıyla rekabet konusunda eksiklikler yazıyoruz. Bu sorunları birlik olarak aşacağız” diye konuştu. Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş ve İzmirspor Başkanı Mustafa Gürkan da imzalanan bildirinin İzmir futboluna yarar getireceğini söyledi.


6 İZMİR KULÜBÜNCE İMZA ALTINA ALINAN ORTAK BİLDİRGE ŞU ŞEKİLDE :
 
İZMİR SPOR KULÜPLERİ ORTAK BİLDİRGESİ

İzmir’in spor kulüpleri kentimizin en önemli markalarıdır. Gerek sportif birikimleri, kuruluş hikayeleri, şanlı tarihleri ve ortalama yüz yıla dayanan köklü geçmişleri ile, Spor Kulübü kimlikleri dışında aynı zamanda en önemli “Kent Mirasları”mızdır. Bu mirası korumak ve geliştirerek gelecek nesillere aktarmak sorumluluğumuz bulunmaktadır. Ancak bu sorumluluk ve görev; biz spor kulüplerinin yöneticileri dışında aynı zamanda yerel ve merkezi yönetim temsilcilerinin, meslek örgütlerinin ve tüm kent dinamiklerinin görevi olması gerektiğine dikkat çekmek istiyoruz.

Günümüzde genç jenerasyonumuz, bazı kentlerin isimlerini, önce o kentlerin spor kulüplerinin adıyla öğrenmektedir. Ülkelerle birlikte kentlerin de marka olarak ön plana çıktığı günümüzde, spor kulüplerinin, kentlerin bilinirliğine, marka değerine ve ekonomisine verdikleri büyük katkı, bir dünya gerçeği olarak önümüzdedir.

İzmir’in Spor Kulüpleri; ekonomik yapılarının desteklenmesi, tesis yatırımlarının geliştirilmesi ve tamamlanması ve şehir dinamiklerinin desteği açısından diğer şehir kulüpleri ile kıyaslanmayacak seviyede geri kalmıştır. İzmir’deki spor kulübü zenginliği, şehir dinamiklerinin desteği noktasında bir negatif gerekçe durumuna getirilmiş, “Size destek olursam herkese olmam gerekir” söylemiyle verilen destekler hep sınırlı kalmıştır. Güncel durumda, diğer şehir takımlarıyla olan rekabetlerimiz “haksız rekabet” boyutunu bile aşmıştır. Kulüplerimiz, yöneticilerinin ve camiaların bireysel fedakarlıkları ile ayakta kalma mücadelesi vermektedirler.

İzmir’in Spor Kulüpleri olarak bizler, yeni ve daha kolektif bir anlayışla güç birliği ve iş birliği yapma kararı aldığımızı kamuoyumuzla paylaşıyoruz.

1. En yakın zamanda, gerek merkezi ve gerekse yerel yönetim erkini temsil eden tüm paydaşlarla konuyu değerlendirmek üzere, bir “Spor Şürası” toplanmasını, kentimizin ve kulüplerimizin desteklenmesi anlamında, şehrin tüm dinamiklerinin desteklediği ve sahiplendiği bir “Spor Anayasası” oluşturulmasını,

2. Belediye Spor Kulüplerinin, kendi spor kulüplerimizle rekabet eden değil, onları destekleyen bir yapıya kavuşturulmalarını, rekabet edilen alanları kulüplerimize terk ve devir etmelerini, bu şekilde maddi kaynakların ve insan kaynağının daha verimli kullanılmasının sağlanmasını,

3. Statlarımız, sportif ve ekonomik başarımızın anahtarlarıdır. Bütün dünya örneklerinde olduğu gibi, statların şehir içinde, şehre ve kulüplerimize değer katacak yapılar olarak değerlendirilmesini, bu konuda geçmiş dönemlerde yaşanan, gecikmelere ve dolayısı ile büyük ekonomik kayıplara yol açan fikir ayrılıklarının artık gündemden kalkmasını, söylem ve hedef birliği oluşturulmasını,

4. İZVAK-İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı’nı ortak kuruluşumuz olarak görüyor, misyonunu önemli buluyor ve destekliyoruz. Bu misyona uygun olarak, İZVAK aracılığı ile kulüplerimiz için kalıcı, sürdürülebilir ve kulüplerimiz arasında adil bölüşülen ekonomik kaynaklar yaratılmasını, yürütülen tesisleşme ve yeni proje geliştirme çalışmalarının desteklenmesini istiyoruz.

Bu konulardaki kararlılığımızın göstergesi olarak;
Saha dışında çok daha fazla bir arada olacağız, birbirimize her anlamda destek olacağız.
İzmir’in geleneğinde, yaşam ve spor kültüründe var olan centilmenlik ve hoşgörü ile taraftarlarımız arasında köprü olacağız.
Şehrimizde bu konuda uygun iklimin oluşması adına, kulüp başkanları olarak, sahada sportif anlamda rekabet ederken, ülkemize ve tüm spor camiasına örnek olacak şekilde saha dışında her alanda iş birliği ve güç birliği yapacağız.
Kamuoyumuzla saygıyla paylaşırız. 25.03.2019
Tarih: 25 Mart 2019, Pazartesi
Top