MALİ GENEL KURUL ÇAĞRISI
VAKFIMIZIN 2022 yılı (Mali) Olağan Mütevelli Heyet toplantısı, aşağıda belirtilen gündemle gerçekleşecek. Genel kurulumuz, 16.03.2023 Perşembe günü saat: 17.00’de İzmir-Konak-Alsancak Umurbey Mahallesi adresindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihi Havagazı Fabrikası toplantı yerinde yapılacak.

İlk toplantıda, tüzükte belirtilen çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 16.05.2023 Salı günü, aynı yer ve saatte yapılacak, bu toplantıda çoğunluk aranmayacaktır.


TOPLANTI GÜNDEMİ:
1- Açılış.
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması.
3- Toplantı Başkanlığının seçilerek oluşturulması.
4- Toplantı Başkanlığına, düzenlenecek tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
5- 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
6- 2022 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Cetvellerinin Okunması ve görüşülmesi,
7- 2022 yılı Denetim Kurulu Raporu’nun okunması.
8- Yönetim Kurulu’nun ibrasının oya sunulması,
9- Denetim Kurulu’nun ibrasının oya sunulması,
10- 2023 yılı Çalışma Programı ve Tahmini Bütçenin görüşülerek karara bağlanması,
11- Dilek ve temenniler.
12- KapanışÖNEMLİ NOT:
Mütevelli Heyet asil üyeleri, resmi görevliler, akredite edilecek basın görevlileri ve tespit edilecek şehir protokolü dışında izleyici ve konuk kabul edilmeyecektir.

Yargıtay 18.Hukuk Dairesi'nin 2016/8502  esas ve 2016/9134 karar sayılı kararları ve buna bağlı olarak düzenlenen iç yönerge gereğince mütevelli heyet üyeleri Genel Kurula asaleten katılır. Kurum adına katılacaklar da kurumlarda temsil ettiklerine dahil yasal belge arınır, bunun dışında bir başka üye adına vekaleten katılım ve oy kullanımı mümkün değildir.

Salon oturma düzeni, gerekli sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde yapılacak, insan sağlığı kaygılarına bağlı olarak gereken düzen sağlanacak ve yasal sorumluluklar açısından gerekli görülecek resmi kurumlara gereken resmi müracaatlar ve bilgilendirmeler yapılacaktır.
Tarih: 15 Şubat 2023, Çarşamba
Top