MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI ÇAĞRISI
Vakfımızın Olağan Mütevelli Heyet toplantısı (Genel Kurul) aşağıda belirtilen gündemle 20.03.2024 Çarşamba günü Saat: 16.00’da, İzmir, Konak, Alsancak, Umurbey Mahallesi adresindeki, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihi Havagazı Fabrikası toplantı yerinde aşağıda belirtilen gündemle gerçekleştirilecektir.

İlk toplantıda Tüzük’te belirtilen çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 17.04.2024 Çarşamba günü, Saat:16.00 da,
aynı adreste
(Tarihi Havagazı Fabrikası) yapılacak,
Vakıf senedinin ilgili hükmü gereğince bu toplantıda çoğunluk aranmayacaktır.

TOPLANTI GÜNDEMİ :
1. Açılış
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3. Toplantı Başkanlığının seçilerek oluşturulması
4. Toplantı Başkanlığına düzenlenecek tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Gelir-Gider tablolarının okunması
6. Denetim Kurulu Raporu’nun okunması,
7.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Gelir-Gider tablolarının görüşülmesi
8. Yönetim Kurulu’nun aklanmasının oya sunulması,
9. Denetim Kurulu’nu aklanmasının oya sunulması,
10. Vakıf Başkanı ve Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
11. Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
12. Dilek ve Temenniler
13. Kapanış

ÖNEMLİ NOT :
1. Yargıtay 18.Hukuk Dairesi'nin 2016/8502 Esas ve 2016/9134 sayılı kararları ve buna bağlı olarak düzenlenen iç yönerge gereğince vakıf üyeleri mütevelli heyet (genel kurul) toplantısına asaleten katılır. Bunun dışında bir başka üye adına vekaleten katılım ve oy kullanımı mümkün değildir.

2. Kurum adına katılacaklarda, kurumlarını temsil ettiklerine dair yasal belge aranır.

3. Mütevelli Heyet asil üyeleri, resmi görevliler, akredite edilecek basın mensupları ve tespit edilecek şehir protokolü dışında izleyici ve konuk kabul edilmeyecektir.
Tarih: 4 Mart 2024, Pazartesi
Top